Pengerpuiston remontti

tällaista taas pian aloitellaan Torkkelinmäellä .. Tonikin olis tykännyt tuollaisesta kentästä.

Uusi suunnitelma: Alueen kasvillisuus, päällystemateriaalit, kalusteet, varus-
tus ja valaistus suunnitellaan puiston arvoihin sovittaen.
Koirapuisto kunnostetaan ja se voidaan mahdollisesti siir-
tää toiseen paikkaan puistossa. Pensaat ja muut istutukset
suunnitellaan ja niitä hoidetaan niin, että puistoon ei synny
katvealueita, jotta puistossa näkyvyys paranee. Valaistusta
lisätään.

Kommentteja ei voi kirjoittaa.